/ CZE / ENG /   

OBNOVA A TVORBA KRAJINY

 JSME SI PLNĚ VĚDOMI SOUČASNÉHO STAVU NAŠÍ KRAJINY. DISPONUJEME ZNALOSTMI, ZKUŠENOSTMI, A HLAVNĚ TECHNIKOU PRO JEJÍ NÁPRAVU. PROTO SE TÉTO ČINNOSTI VĚNUJEME INTENZIVNĚ. 

 

ČINNOST SPOČÍVÁ V OBNOVĚ KRAJINNÝCH PRVKŮ, PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, VÝSTAVBY TŮNÍ, MOKŘADŮ A REVITALIZACE VODNÍCH TOKŮ A PLOCH.