/ CZE / ENG /   

VĚTROLAMY DYJÁKOVICE

V ROCE 2020 JSME NA K.Ú. DYJÁKOVICE PROVÁDĚLI KRAJINNÉ ÚPRAVY SPOČÍVAJÍCÍ V REALIZACI VĚTROLAMŮ, JEJICHŽ HLAVNÍM PŘÍNOSEM JE PROTIEROZNÍ FUNKCE. VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ VĚTRNÉ EROZE PŮDY ÚZCE SOUVISÍ SE ZADRŽENÍM VODY V KRAJINĚ, ČÍMŽ DOCHÁZÍ KE ZLEPŠENÍ MIKROKLIMATU. DALŠÍM PLUSEM VĚTROLAMŮ JE ZVÝŠENÍ A POSÍLENÍ BIODIVERZITY. VYTVOŘENÍ VHODNÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK UMOŽNÍ TAKÉ MIGRACI PŮVODNÍCH DRUHŮ ŽIVOČICHŮ A NÁSLEDNÉ OSÍDLENÍ JINÝCH LOKALIT.

REALIZACÍ VĚTROLAMŮ V ÚZEMÍ DOCHÁZÍ KE ZVÝŠENÍ EKOLOGICKÉ STABILITY ÚZEMÍ A ZVÝŠENÍ ESTETICKÉ HODNOTY KRAJINY.

REALIZOVANÉ VĚTROLAMY:

  • VĚTROLAM VN2 V K.Ú. DYJÁKOVICE – DÉLKA 1.248 M, ŠÍŘKA 15 M, VYSAZENO 7.890 KS DŘEVIN
  • VĚTROLAM VN3 V K.Ú. DYJÁKOVICE – DÉLKA 2.190 M, ŠÍŘKA 15 M, VYSAZENO 12.322 KS DŘEVIN
  • VĚTROLAM VN4 V K.Ú. DYJÁKOVICE – DÉLKA 526 M, ŠÍŘKA 15 M, VYSAZENO 3.240 KS DŘEVIN