/ CZE / ENG /   

LESOPARK POD KALICHEM V SUŠICI

V LETECH 2021 - 2022 JSME REALIZOVALI LESOPARK V SUŠICI. TEN SE NALÉZÁ NA LESNÍCH POZEMCÍCH PO PLOŠNÉ SANACI HAVARIJNÍHO LESNÍHO POROSTU.

CÍLEM REALIZACE BYLO ZPŘÍSTUPNIT PLOCHU A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ VE FORMĚ HRÁZÍ A RETENČNÍCH PLOCH CITLIVĚ ZAPOJIT DO KONCEPCE OBJEKTU. CELÉ ÚZEMÍ BYLO TERÉNNĚ PŘEPRACOVÁNO VČETNĚ NOVÉ TRASY PROTÉKAJÍCÍ VODOTEČE A S MAXIMÁLNÍM VYUŽITÍM ZDE TYPICKY VYKOPANÉHO, ALE I DODANÉHO KAMENE. U DOLNÍ HRÁZE SE PODAŘILO VYBUDOVAT I MENŠÍ STÁLOU VODNÍ PLOCHU.

ÚZEMÍM JSOU PROLOŽENY MLATOVÉ I ZATRAVNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ CESTY DOPLNĚNÉ ATYPICKÝM MOBILIÁŘEM. VEGETAČNÍ ÚPRAVY BYLY PODŘÍZENY REKREAČNÍ FUNKCI LESA. VE VOLNĚJŠÍCH PLOCHÁCH A PODÉL CENTRÁLNÍHO PRŮLEHU JSOU DO PŮVODNÍCH A PONECHANÝCH DŘEVIN DOPLNĚNY VZROSTLÉ STROMY, PODÉL ČÁSTI ULICE JE VLOŽENO STROMOŘADÍ.

PLÁŠŤ PARKU A NĚKTERÉ SKUPINY JSOU KLASICKY ZALESNĚNY PŘI PLNÉM RESPEKTOVÁNÍ POŽADAVKŮ LESNÍHO ZÁKONA. TYTO VÝSADBY JSOU VZHLEDEM K BLÍZKOSTI VOLNÉ KRAJINY V LESNICKÝCH OPLOCENKÁCH.

V SOUTĚŽI PARK ROKU 2023 ZÍSKALA TATO REALIZACE ČESTNÉ UZNÁNÍ ZA ŘEŠENÍ PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

DALŠÍ ZHOTOVITELÉ: JIHOČESKÉ ZAHRADY, S.R.O.; KAREL VODIČKA