/ CZE / ENG /   

ZÁCHYTNÉ PRŮLEHY, STABILIZACE DSO, VÝSADBA ZELENĚ – LICHNOV U BRUNTÁLU

v ROCE 2023 JSME V LICHNOVĚ U BRUNTÁLU VYTVOŘILI ČTYŘI ZÁCHYTNÉ PRŮLEHY O CELKOVÉ DÉLCE 938 M A JEDNU DRÁHU SOUSTŘEDĚNÉHO ODTOKU. PODÉL PRŮLEHŮ BYLY NAVRŽENY VÝSADBY LINIOVÉ KRAJINNÉ ZELENĚ A TAKÉ VÝSADBA ZELENĚ PRO ZLEPŠENÍ MIKROKLIMATU OBCE.

CELKEM JSME VYSADILI 89 VZROSTLÝCH STROMŮ, 25 OVOCNÝCH STROMŮ (KONKRÉTNĚ SMĚS HRUŠNÍ STARÝCH, KRAJOVÝCH ODRŮD), 65 KEŘŮ A OSELI JSME PLOCHU O 19.TIS. M2.

K VYTVOŘENÍ PRŮLEHŮ BYLO ZA POTŘEBÍ VYKOPAT A PŘESUNOUT PŘES 1.614 M3 ZEMINY. 

STAVBA BYLA ZAČLENĚNA DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ JAKO JEHO PŘIROZENÁ SOUČÁST A SLEDUJE OBNOVU ZANIKLÝCH MEZÍ V KRAJINĚ.

HLAVNÍM ÚČELEM STAVBY BYLO:

  • 1. SNÍŽENÍ EROZNÍHO SMYVU ZE ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ
    2. ZPOMALENÍ POVRCHOVÉHO ODTOKU S JEHO ČÁSTEČNÝM ZADRŽENÍM
    3. ZVÝŠENÍ RETENČNÍ KAPACITY ÚZEMÍ, ZVÝŠENÍ VSAKU POVRCHOVÉ VODY DO PŮDNÍHO PROFILU
    4. ČÁSTEČNÁ OCHRANA ZASTAVĚNÝCH ČÁSTÍ OBCE PŘED PŘÍVALOVÝMI VODAMI
    5. POSÍLENÍ BIODIVERZITY V ÚZEMÍ

VÍCE INFORMACÍ MŮŽETE NALÉZT V TOMTO ČLÁNKU: ZÁCHYTNÉ PRŮLEHY LICHNOV