/ CZE / ENG /   

VEGETAČNÍ ÚPRAVY V AREÁLU THAYA VINAŘSTVÍ, s.r.o.

NECELÝCH 6 KM JIHOZÁPADNĚ OD ZNOJMA VZNIKL V AREÁLU BÝVALÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA V OBCI HAVRANÍKY KOMPLEX VINAŘSTVÍ, HOTELU A RESTAURACE, KTERÝ UŽ MŮŽETE ZNÁT POD NÁZVEM THAYA.

NÁVRH KOMPLEXU VYTVOŘILO STUDIO ARCHITEKTA JAKUBA CIGLERA, PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI VEGETAČNÍCH ÚPRAV ZPRACOVALA ING. HELENA SMRČKOVÁ VE SPOLUPRÁCI S ING. VOJTĚCHEM HALÁMKEM. NAŠIM ÚKOLEM BYLO PROMĚNIT VIZI VEGETAČNÍCH ÚPRAV VE SKUTEČNOST.

VE VÝROBNÍM DVOŘE A PŘED RESTAURACÍ JSME VYTVOŘILI OSTRŮVKY ZELENĚ. OSTRŮVKY JSOU POJATY JAKO MÍRNĚ VYVÝŠENÉ KOPEČKY, JEJICHŽ DOMINANTU TVOŘÍ SOLITÉRNÍ ALEJOVÉ STROMY S PODSADBOU CELOROČNĚ SE PROMĚŇUJÍCÍHO MIXU TRVALEK, OKRASNÝCH TRAV A CIBULOVIN. S REALIZACÍ TRVALKOVÝCH VÝSADEB VYPOMOHLA ZAJDINA ZAHRADA S.R.O..

Z MIXU TRAVIN A TRVALEK JSME TAKÉ VYTVOŘILI ZELENÉ STŘECHY DEGUSTAČNÍCH SKLÍPKŮ A APARTMÁNŮ A OSÁZELI JSME I SPÁRY DLAŽBY, ABY BYLO V AREÁLU CO NEJVÍCE ZELENĚ.

PROSTORY MEZI APARTMÁNY JSME ROZDĚLILI ŽULOVÝMI SPLAZY A ZÁHONY. JAKMILE SE ROSTLINY ROZROSTOU, POSLOUŽÍ JAKO CLONA MEZI APARTMÁNY A DODAJÍ HOSTŮM VINAŘSTVÍ SOUKROMÍ.

V CELÉM AREÁLU VINAŘSTVÍ JSME VYSADILI NĚKOLIK VZROSTLÝCH STROMŮ. ABYCHOM STROMY DOSTALI DO ZEMĚ, MUSELI JSME SI POMOCI TĚŽKOU TECHNIKOU.

https://vimeo.com/764099641

DOPOSUD JSME ZASADILI 28 VZROSTLÝCH STROMŮ, 573 KEŘŮ A POPÍNAVÝCH DŘEVIN, 4 223 TRVALEK A 794 CIBULOVIN.

AKTUÁLNĚ PRACUJEME NA DRUHÉ ETAPĚ PROJEKTU, KDY V AREÁLU VINAŘSTVÍ PROVÁDÍME ÚPRAVY VOLNOČASOVÉHO PARKU. PROVÁDÍME TERÉNNÍ MODELACE, VYTVÁŘÍME MLATOVÉ CESTY A KAMENNÉ NÁŠLAPY. VOLNOČASOVÝ PARK OBOHATÍME O OHNIŠTĚ, VODNÍ PRVEK ČI DĚTSKÉ HŘIŠTĚ. TAKÉ NÁS ČEKÁ VÝSADBA DALŠÍCH 45 STROMŮ, 700 KEŘŮ, 1 935 TRVALEK A 1 550 CIBULOVIN.

UŽ SE NEMŮŽEME DOČKAT, AŽ BUDE CELÝ PROJEKT HOTOVÝ, VÝSADBY SE ZAPOJÍ, CELÁ PLOCHA SE ZAZELENÉ A VIZE ARCHITEKTA JAKUBA CIGLERA BUDE NAPLNĚNA.

Vizualizace architekta Jakuba Ciglera.