/ CZE / ENG /   

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE V OBCI ČESKÁ VES

V PRVNÍ POLOVINĚ LETOŠNÍHO ROKU JSME V ČESKÉ VSI PROVÁDĚLI SADOVNICKÉ ÚPRAVY. KONKRÉTNĚ JSME PRACOVALI NA HŘBITOVĚ A JEHO OKOLÍ A TAKÉ V AREÁLU ZÁKLADNÍ ŠKOLY. HLAVNÍM CÍLEM TĚCHTO ÚPRAV BYLO ZACHOVÁNÍ A PODPORA STÁVAJÍCÍCH VZROSTLÝCH STROMŮ A ZÁROVEŇ ZALOŽENÍ NOVÝCH VÝSADEB, KTERÉ VÝZNAMNĚ PŘISPĚJÍ K ROZŠÍŘENÍ DRUHOVÉ ROZMANITOSTI ZELENÝCH PLOCH VE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH.

PODSTATNÁ ČÁST AREÁLU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ČESKÉ VSI BYLA PŘED REALIZACÍ ZCELA BEZ VÝSADEB. KEŘE VYSAZENÉ V PROSTORU HŘBITOVA ZAHRNOVALI POUZE ŽIVÉ PLOTY Z TÚJÍ, KTERÉ Z ČÁSTI PROSYCHALY A NEVYHOVOVALY PROSTOROVÝM POMĚRŮM STANOVIŠTĚ. PROTO BYLA NAVRŽENÁ OPATŘENÍ V TĚCHTO LOKALITÁCH SOUSTŘEDĚNA PŘEDEVŠÍM NA ZALOŽENÍ NOVÉHO KEŘOVÉHO PATRA, KTERÉ KROMĚ ESTETICKÉHO PRVKU PŘINESLO I PRVKY FUNKČNÍ SÍDELNÍ ZELENĚ S VELKÝM VÝZNAMEM PRO MÍSTNÍ BIOTU.

DO VÝSADEB BYLY ZVOLENY PŘEDNOSTNĚ DŘEVINY, KTERÉ POSKYTUJÍ VHODNÝ ÚKRYT PTACTVU A DROBNÝM ŽIVOČICHŮM A ZÁROVEŇ JSOU NENÁROČNÉ NA ÚDRŽBU. VE VÝSADBÁCH JSOU TAKÉ ZAKOMPONOVANÉ KEŘE A TRVALKY, KTERÉ POSKYTUJÍ POTRAVINOVOU NABÍDKU HMYZÍM ZÁSTUPCŮM OPYLOVAČŮ.

CELKEM BYLO V OBOU LOKALITÁCH VYSAZENO 44 STROMŮ, 1.823 KEŘŮ A 1.187 TRVALEK.

DÍKY NOVĚ ZALOŽENÉ ZELENI V AREÁLU ŠKOLY MAJÍ DĚTI MOŽNOST BÝT V UŽŠÍM KONTAKTU S PŘÍRODOU A POZNÁVAT JEJÍ ZMĚNY V PRŮBĚHU ROKU NAPŘÍKLAD V RÁMCI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKY. V ATRIU ŠKOLY BYLY VYBUDOVANÉ TAKÉ MLATOVÉ CESTY. A JELIKOŽ SI DĚTI ČASTO VELMI RÁDY CESTY ZKRACUJÍ, BYLY CESTIČKY VYTVOŘENY I V SAMOTNÝCH ŠTĚRKOVÝCH ZÁHONECH.

JAK MŮŽETE VIDĚT V NÁSLEDUJÍCÍM VIDEU, K USKUTEČNĚNÍ PROMĚNY SAMOTNÉHO ŠKOLNÍHO ATRIA JSME BYLI KVŮLI OBTÍŽNÉ PŘÍSTUPNOSTI DOKONCE NUCENI SÁHNOUT PO JEŘÁBU.

A TAKTO VYPADAJÍ VÝSABY JEN PÁR MĚSÍCŮ PO ZAPOJENÍ 🙂