/ CZE / ENG /   

VEGETAČNÍ ÚPRAVY V AREÁLU THAYA VINAŘSTVÍ, S.R.O.

v LETECH 2022-2023 JSME PRACOVALI NA ÚPRAVÁCH V AREÁLU VINAŘSTVÍ THAYA.

NÁVRH KOMPLEXU VYTVOŘILO STUDIO ARCHITEKTA JAKUBA CIGLERA, PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI VEGETAČNÍCH ÚPRAV ZPRACOVALA ING. HELENA SMRČKOVÁ VE SPOLUPRÁCI S ING. VOJTĚCHEM HALÁMKEM. NAŠIM ÚKOLEM BYLO PROMĚNIT VIZI VEGETAČNÍCH ÚPRAV VE SKUTEČNOST.

VE VÝROBNÍM DVOŘE A PŘED RESTAURACÍ JSME VYTVOŘILI OSTRŮVKY ZELENĚ. OSTRŮVKY JSOU POJATY JAKO MÍRNĚ VYVÝŠENÉ KOPEČKY, JEJICHŽ DOMINANTU TVOŘÍ SOLITÉRNÍ ALEJOVÉ STROMY S PODSADBOU CELOROČNĚ SE PROMĚŇUJÍCÍHO MIXU TRVALEK, OKRASNÝCH TRAV A CIBULOVIN. Z MIXU TRAVIN A TRVALEK JSME TAKÉ VYTVOŘILI ZELENÉ STŘECHY DEGUSTAČNÍCH SKLÍPKŮ A APARTMÁNŮ A OSÁZELI JSME I SPÁRY DLAŽBY, ABY BYLO V AREÁLU CO NEJVÍCE ZELENĚ.

PROSTORY MEZI APARTMÁNY JSME ROZDĚLILI ŽULOVÝMI SPLAZY A ZÁHONY, KTERÉ SLOUŽÍ JAKO CLONA MEZI APARTMÁNY A DODÁVAJÍ HOSTŮM VINAŘSTVÍ SOUKROMÍ.

V AREÁLU VINAŘSTVÍ JSME TAKÉ ZREALIZOVALI VOLNOČASOVÝ PARK. PRÁCE NA NĚM ZAHRNOVALY TERÉNNÍ MODELACE, VYTVOŘENÍ MLATOVÝCH CESTY A KAMENNÝCH NÁŠLAPŮ. VOLNOČASOVÝ PARK JSME OBOHATILI O OHNIŠTĚ, VODNÍ PRVEK či DĚTSKÉ HŘIŠTĚ.

V RÁMCI CELÉ AKCE JSME VYSADILI CELKEM 73 ALEJOVÝCH STROMŮ, 1 273 KEŘŮ, 6 158 TRVALEK A 2 344 CIBULOVIN.

VÍCE FOTOGRAFIÍ ČI VIDEO Z USAZOVÁNÍ ALEJOVÝCH STROMŮ MŮŽETE NALÉZT V TOMTO ČLÁNKU: THAYA 1. ETAPA