/ CZE / ENG /   

velké losiny - pramen žerotín

VE VELKÝCH LOSINÁCH JSME SE V POSLEDNÍCH LETECH PODÍLELI NEJEN NA REALIZACI PARTERU V PŘEDPROSTORU LÁZEŇSKÉHO DOMU ŠÁRKA, ALE TAKÉ NA NĚKOLIKA NÁVRZÍCH. V NÁVRZÍCH JSME SE VĚNOVALI TAKÉ LÁZEŇSKÉMU DOMU CHALOUPKA, PRAMENU KAREL, PRAMENU ŽEROTÍN A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ TAKÉ NÁVRHU DALŠÍ ETAPY ÚPRAVY OKOLÍ U LÁZEŇSKÉHO DOMU ŠÁRKA.

U VŠECH TĚCHTO NÁVRHŮ BYLO PŘISTUPOVÁNO K ŘEŠENÍ CITLIVĚ A PŘIROZENĚ, TAK ABY NENÁSILNĚ ZAPADLO JAK K HISTORICKÝM BUDOVÁM, TAK DO PARKU I OKOLNÍ KRAJINY.

PRAMEN ŽEROTÍN NENÍ V DNEŠNÍ DOBĚ NÁVŠTĚVNÍKŮM PŘÍSTUPNÝ. Z TOHOTO DŮVODU ZDE BYLA VYPRACOVÁNA STUDIE, KTERÁ NÁVŠTĚVNÍKA PROVÁZÍ CELÝM PROSTOREM. KONCEPT JE POSTAVEN NA ZAJÍMAVÉM KRAJINÁŘSKÉM ŘEŠENÍ, KTERÉ JE ZALOŽENO NA KOMBINACI VÝHLEDŮ A PRŮHLEDŮ DOPLNĚNÝCH O ZAJÍMAVÉ PRVKY MOBILIÁŘE.

MYŠLENKA VYCHÁZÍ Z AKTUÁLNÍHO STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - LOUKY ORÁMOVANÉ POROSTEM DŘEVIN, KTERÁ LÁKÁ K PRŮHLEDU.  NÁVŠTĚVNÍK JE VEDEN PLYNULE SE VINOUCÍ LINIÍ MLATOVÉHO CHODNÍKU, NA KTERÉ SE MU OTEVÍRAJÍ STÁLE NOVÉ A NOVÉ SCENÉRIE.    TO JE ZPŮSOBENO VHODNĚ SITUOVANÝMI KEŘOVÝMI VÝSADBAMI, KTERÉ JSOU PROSTOROVĚ USPOŘÁDÁNY TAK, ABY TVOŘILY POHLEDOVÉ BARIÉRY A ZAMEZILY OKAMŽITÉMU PRŮHLEDU CELÉHO PROSTORU.  CELÁ TRASA JE DOPLNĚNA O ZAJÍMAVÝ MOBILIÁŘ.

VELMI DŮLEŽITÝM BODEM NA CELÉ TRASE JE PAVILON S PRAMENEM ŽEROTÍN.  K TOMUTO ÚČELU BUDE VYUŽIT STÁVAJÍCÍ KONTEJNER, KTERÝ BUDE OBLOŽEN DŘEVEM A BUDE ZDE VYTVOŘENO OKNO,  KTERÉ NÁVŠTĚVNÍKŮM UMOŽNÍ POHLED DO ZÁKULISÍ. V BLÍZKÉ NÁVAZNOSTI NA PAVILON BUDE UMÍSTĚNA LAVIČKA S VÝHLEDEM  NA SOLITERNÍ STROM. VÝHLED BUDE SKRZ TZV. PRŮHLED (OKNO), KTERÝM PROCHÁZÍ TAKÉ MLATOVÝ CHODNÍK.