/ CZE / ENG /   

Velké losiny - chaloupka

VE VELKÝCH LOSINÁCH JSME SE V POSLEDNÍCH LETECH PODÍLELI NEJEN NA REALIZACI PARTERU V PŘEDPROSTORU LÁZEŇSKÉHO DOMU ŠÁRKA, ALE TAKÉ NA NĚKOLIKA NÁVRZÍCH. V NÁVRZÍCH JSME SE VĚNOVALI LÁZEŇSKÉMU DOMU CHALOUPKA, PRAMENU KAREL, PRAMENU ŽEROTÍN A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ TAKÉ NÁVRHU DALŠÍ ETAPY ÚPRAVY OKOLÍ U LÁZEŇSKÉHO DOMU ŠÁRKA.

U VŠECH TĚCHTO NÁVRHŮ BYLO PŘISTUPOVÁNO K ŘEŠENÍ CITLIVĚ A PŘIROZENĚ, TAK ABY NENÁSILNĚ ZAPADLO JAK K HISTORICKÝM BUDOVÁM, TAK DO PARKU I OKOLNÍ KRAJINY.

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ V PŘÍMÉ NÁVAZNOSTI NA BUDOVU LÁZEŇSKÉHO DOMU CHALOUPKA MÁ ZA CÍL VYTVOŘENÍ PŘÍJEMNÉ ZÓNY PRO JEHO NÁVŠTĚVNÍKY. CELKOVÝ KONCEPT JE POSTAVEN NA ZACHOVÁNÍ VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ PŮVODNÍCH PŘIROZENÝCH POROSTŮ A JEJICH VHODNÉM DOPLNĚNÍ JAK DŘEVINAMI, TAK TRVALKAMI. VZNIKNE TAK PŘÍRODNĚ PŮSOBÍCÍ SPOLEČENSTVO S CELOROČNÍM PŮSOBENÍM, KTERÉ BUDE MOŽNÉ POZOROVAT Z NOVĚ VYBUDOVANÉHO ALTÁNU S POSEZENÍM. V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ JE NAVRŽENA TAKÉ OPRAVA NĚKTERÝCH ČÁSTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH.