/ CZE / ENG /   

babiččina zahrádka

CÍLEM NÁVRHU BYLO VYTVOŘENÍ MALÉHO ÚTULNÉHO PARKU -  PARKU POD BAŠOU, KTERÝ BY UMOŽNIL  ZPŘÍSTUPNĚNÍ MÍSTA A S NÍM SPOJENÉ BAŠTY ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI.  PARK BY MĚL SLOUŽIT K TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU EDUKACÍ, RELAXACÍ A SPORTEM.  

NÁVRH PARKU SPOJUJE NĚKOLIK FUNKCÍ. JEDNOU ZE SOUČÁSTÍ JE I TZV. „BABIČČINA ZAHRÁDKA“,  KTERÁ BY NÁVŠTĚVNÍKŮM NASTÍNILA POHLED NA ZPŮSOBY PĚSTOVÁNÍ A DRUHY ROSTLIN,  KTERÉ SE V TAKOVÝCHTO ZAHRÁDKÁCH DŘÍVE PĚSTOVALY. V RÁMCI ÚZEMÍ BY MĚLO DOJÍT TAKÉ K REKONSTRUKCI BAŠTY, KTERÁ BY BYLA V BUDOUCNOSTI ZPŘÍSTUPNĚNA VEŘEJNOSTI JAKO MUZEUM. OKOLNÍ PROSTOR BYL NAVRHNUT JAKO ZÁZEMÍ PRO DOPROVODNÉ PROGRAMY (PROMÍTÁNÍ, EXPOZICE S ÚLEM A PROHLÍDKY „BABIČČINY ZAHRÁDKY“, ATD.). SPODNÍ ČÁST S LOUKOU BYLA NAVRŽENA JAKO VOLNÝ PROSTOR SLOUŽÍCÍ K POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ (NAPŘ. TRHY).  

PROSTUPNOST PARKU JE V NÁVRHU ZAJIŠTĚNA ZA POMOCI MLATOVÝCH CEST A CHODNÍČKŮ.

SOUČÁSTÍ NÁVRHU JE TAKÉ NOVÝ MOBILIÁŘ, INSPIROVANÝ TÉMATIKOU VČEL A HISTORIÍ PROSTORU.  V MOBILIÁŘI I DETAILECH SE PROLÍNÁ TVAR PLÁSTVE, CORTEN (REZAVÝ PLECH) A JEDNOTLIVÉ BYLINY, KTERÉ JSOU V MOBILIÁŘI VYGRAVÍROVÁNY.  

V PARKU JE NAVRŽENA TAKÉ NOVÁ, PŘIROZENĚ PŮSOBÍCÍ ZELEŇ.