/ CZE / ENG /   

MŠ BRNO – NÁDVORNÍ 3

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ ZAHRADY

 

V roce 2019 jsme s firmou Ygg-drasil realizovali dětské hřiště a zahradu ve stylu mořského světa. 

 

Byla tu vytvořena soustava herních prvků s mořskou tématikou s ústřední atrakcí dřevěné chobotnice, kterou má MŠ ve znaku. Kolem ní byl prostor rozdělen na útes (svahové herní prvky ve formě sítí, balančních lávek a naplavených klád), moře (svahové prvky na modrém podkladu dopadové plochy) a vrak – dřevěnou terasu se zbytky původních kamenných zídek.

 

V rámci projektu došlo k odstranění 4 stávajících dřevin a 1 pařezu. V okolí herních prvků byl založen trávník pokládkou travních koberců. Dále byly vysazeny tři soliterní stromy, několik keřů, trvalek a cibulovin.

 

LOKALITA: BRNO - STŘED

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

FINANČNÍ OBJEM: 2 160 278,80 KČ BEZ DPH

TERMÍN REALIZACE: ČERVEN - SRPEN 2019