/ CZE / ENG /   

Botanické centrum při ZŠ u Říčanského lesa

HLAVNÍM ZÁMĚREM TÉTO REALIZACE BYLO VYBUDOVAT VÝUKOVOU ZAHRADU SE ZAMĚŘENÍM PŘEDEVŠÍM NA BOTANIKU A GEOBOTANIKU.
VZHLEDEM K ČLENITOSTI AREÁLU BYLO VYTVOŘENO NĚKOLIK SAMOSTATNÝCH CELKŮ S TEMATICKY ODLIŠNÝMI NÁPLNĚMI – ARBORETUM, DEŠŤOVÝ BIOTOP, ZAHRADNÍ UČEBNA S OKOLÍM – VŘESOVIŠTĚ, RAŠELINIŠTĚ, BAREVNÁ A HERNÍ ZAHRADA.

V AREÁLU BYLY NOVĚ ZALOŽENY TRÁVNÍKY, PROBĚHLA VÝSADBA STROMŮ, KEŘŮ, TRVALEK A CIBULOVIN. BYLY VYTVOŘENY NOVÉ OPĚRNÉ ZÍDKY, PRAŽCOVÉ SCHODY, TERASA, DŘEVĚNÉ CHODNÍKY A LÁVKY. ATRIUM ŠKOLY PAK DOPLŇUJE ZAJÍMAVÝ MOBILIÁŘ PRO VÝUKU FYZIKY, JAKO JE SKLENĚNÝ SLOUP S TVORBOU VODNÍHO VÍRU ČI RŮZNÉ OPTICKÉ PRVKY.