/ CZE / ENG /   

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V BRUNTÁLE

OBNOVA HISTORICKÉHO PARKU A JEZÍRKA

 

REKONSTRUKCE PARTERŮ – CELKOVĚ JSME POLOŽILI 1300 M2 NOVÉHO KOBERCOVÉHO TRÁVNÍKU

 

ZALOŽILI JSME NOVÉ LETNIČKOVÉ ZÁHONY, VČ. KRUHOVÉHO ZÁHONU SE ZNAKEM ŘÁDU NĚMĚCKÝCH RYTÍŘŮ. DÁLE JSME VYSADILI 665 OKRASNÝCH KEŘŮ A 2500 TRVALEK.

 

REVITALIZACE VELKÉHO PARKU – PROVEDLI JSME REGENERACI VŠECH TRÁVNÍKŮ A NOVĚ VYSADILI 9 ALEJOVÝCH STROMŮ 

 

JEZÍRKO –STARÉ JEZÍRKO JSME KOMPLETNĚ VYBOURALI. BYLA PROVEDENA VÝSTAVBA NOVÉHO, TENTOKRÁT Z ŽELEZOBETONOVÉHO MONOLITU ATYPICKÉHO TVARU, MONTÁŽ TECHNOLOGIE NA ÚPRAVU VODY, STAVBA KAMENNÉHO VODOPÁDU A SADOVÉ ÚPRAVY KOLEM JEZÍRKA VČ. VÝSADBY VODNÍCH ROSTLIN.