/ CZE / ENG /   

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE V OBCI ČESKÁ VES

KOMPLEXNÍ REVITALIZACI V OBCI ČESKÁ VES JSME PROVÁDĚLI V 1.POL. ROKU 2023.

KONKRÉTNĚ JSME PRACOVALI NA HŘBITOVĚ A JEHO OKOLÍ A TAKÉ V AREÁLU ZÁKLADNÍ ŠKOLY. HLAVNÍM CÍLEM TĚCHTO ÚPRAV BYLO ZACHOVÁNÍ A PODPORA STÁVAJÍCÍCH VZROSTLÝCH STROMŮ A ZÁROVEŇ ZALOŽENÍ NOVÝCH VÝSADEB, KTERÉ VÝZNAMNĚ PŘISPĚJÍ K ROZŠÍŘENÍ DRUHOVÉ ROZMANITOSTI ZELENÝCH PLOCH VE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH.

DO VÝSADEB BYLY ZVOLENY PŘEDNOSTNĚ DŘEVINY, KTERÉ POSKYTUJÍ VHODNÝ ÚKRYT PTACTVU A DROBNÝM ŽIVOČICHŮM A ZÁROVEŇ JSOU NENÁROČNÉ NA ÚDRŽBU. VE VÝSADBÁCH JSOU TAKÉ ZAKOMPONOVANÉ KEŘE A TRVALKY, KTERÉ POSKYTUJÍ POTRAVINOVOU NABÍDKU HMYZÍM ZÁSTUPCŮM OPYLOVAČŮ.

CELKEM BYLO V OBOU LOKALITÁCH VYSAZENO 44 STROMŮ, 1.823 KEŘŮ A 1.187 TRVALEK.