/ CZE / ENG /   

sadové úpravy bytového komplexu barrandez-vous

V ROCE 2022 JSME USKUTEČNILi REALIZACI SPOLEČNÝCH VEŘEJNÝCH PROSTOR V OBJEKTU BARRANEDZ-VOUS, ZHOTOVILI JSME V OBJEKTU RELAXAČNÍ ZÓNY I SOUKROMÉ ZAHRADY A TERASY.

REALIZACE PROBĚHLA NA ZÁKLADĚ NÁVRHU ZAKLADATELE ATELIERU FLERA – FERDINANDA LEFFLERA. V NÁVRHU ZVOLIL SKLADBU TISÍCE ROSTLIN A STROMŮ, KTERÁ SE V KAŽDÉM ROČNÍM OBDOBÍ PŘIROZENĚ PROMĚŇUJE A V ČASE DOPLŇUJE. POUŽITÍ VĚTŠÍCH STROMŮ, PŘISPĚLO K ZÚTULNĚNÍ PROSTORU.

V RÁMCI VEŘEJNÝCH PROSTORŮ A PŘEDZAHRÁDEK BYLO VYSAZENO CELKEM 105 VZROSTLÝCH STROMŮ, 1 468 KEŘŮ, 6 703 TRVALEK A TRAVIN A 1 882 CIBULOVIN. STŘEŠNÍ ZAHRADY BYLY OSÁZENY 31 VZROSTLÝMI STROMY, 52 KEŘI, 6 527 TRVALKAMI A TRAVINAMI A 3 510 CIBULOVINAMI.

SOUČÁSTÍ TÉTO REALIZACE BYLO TAKÉ ZHOTOVENÍ MLATOVÝCH CEST, KAMENNÉHO AMFITEÁTRU, VENKOVNÍCH RELAXAČNÍCH A HERNÍCH PRVKŮ, KTERÉ BYLY CITLIVĚ ZAČLENĚNY DO CELKOVÉHO KONCEPTU ZELENĚ.