/ CZE / ENG /   

PAVILON ENVIROMENTÁLNÍCH STUDIÍ FŽP ČZU V PRAZE

V ROCE 2023 JSME REALIZOVALI EXTERIÉROVOU VERTIKÁLNÍ ZAHRADU V RÁMCI DOSTAVBY FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V AREÁLU ČZU V PRAŽSKÉM SUCHDOLE.

V KAMPUSU UNIVERZITY SE NACHÁZÍ PAVILON ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ, DEMONSTRUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE. PRÁVĚ ZELENÁ FASÁDA JE JEHO DOMINUJÍCÍM PRVKEM.

NA ZÁKLADĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VYPRACOVANÉ SPOLEČNOSTÍ ORIGON SPOL. S R.O. JSME ZAJISTILI MONTÁŽ A KOMPLEXNÍ PROVEDENÍ ZELENÝCH STĚN, SPECIÁLNÍ TRUHLÍKY PRO REALIZACI DODALA FIRMA FLORA URBANICA, S.R.O.

JSOU OSAZENY 13 DRUHY TRVALEK O CELKOVÉM POČTU 12 300 KUSŮ. ZÁVLAHU OBSTARÁVÁ SOFISTIKOVANÝ SYSTÉM HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVOU VODOU.