/ CZE / ENG /   

REKREAČNÍ OBLAST STŘÍBRNÉ JEZERO OPAVA

ZA ÚČELEM REVITALIZACE ÚZEMÍ NYNÍ PROVÁDÍME ZAHRADNICKÉ A KRAJINÁŘSKÉ PRÁCE. STAVÍME NOVÉ ZPEVNĚNÉ CESTY O CELKOVÉ DÉLCE

1140 M, VSTUPY DO JEZERA A ÚPRAVY BŘEHŮ.

 

 

VEDLE VODNÍ PLOCHY VYROSTE PŘÍRODNÍ AREÁL – DĚTSKÝ SVĚT – S BROUZDALIŠTĚM A KAMENNÝM AMFITEÁTREM S KAMENNOU DLAŽBOU. KÁMEN NA DĚTSKÝ SVĚT BYL POUŽIT JURSKÝ VÁPENEC, KTERÝ JSME DOVEZLI V 10 KAMIONECH AŽ Z BAVORSKA. PŘES DĚTSKÝ SVĚT VEDE LÁVKA PRO PĚŠÍ, OKOLÍ LEMUJÍ OPĚRNÉ ZDI Z JURSKÉHO VÁPENCE A GABIONOVÉ ZDI Z MÍSTNÍ MORAVSKÉ DROBY.

 

V CELÉM AREÁLU JE VYSÁZENO 128 KS STROMŮ, 3200 KEŘŮ A PŘES 2000 TRVALEK. CELÁ PLOCHA ZPOLKLA TÉMĚŘ 1t OSIVA.